HOE MOET IK MIJN AANHANGWAGEN BELADEN?

Aanhangwagen beladen met panelen vastgesjord met spanbanden

Onder (toekomstige) eigenaren van aanhangwagens bestaat nog wel eens onduidelijkheid over de manier waarop een aanhangwagen beladen dient te worden. Wij willen u op deze pagina graag enkele tips en aanwijzingen geven voor de juiste manier van beladen.

Hoeveel gewicht mag een aanhangwagen hebben?

Hoeveel een aanhangwagen mag wegen is uiteraard afhankelijk van de aanhangwagen zelf. Elke aanhangwagen heeft een bruto totaalgewicht dat bestaat uit het eigen gewicht van de aanhangwagen plus het laadvermogen. Een aanhangwagen met een bruto totaalgewicht van bijvoorbeeld 2700kg en een eigen gewicht van 467kg (dit weegt de aanhangwagen zelf zonder belading) mag dus nog met 2233kg beladen worden. Let hierbij wel op dat het gewicht van de aanhangwagen inclusief lading nooit het trekkend vermogen van het trekkend voertuig mag overschrijden. Als het trekkend vermogen van uw auto bijvoorbeeld 2000kg is en u de eerder genoemde aanhangwagen uit ons voorbeeld achter uw auto koppelt mag deze niet met 2233kg worden beladen maar nog maar met 1533kg. De aanhangwagen uit ons voorbeeld weegt namelijk zelf 467kg en als u daar 1533kg lading op plaatst weegt de aanhangwagen totaal 2000kg, exact het trekkend vermogen van uw auto. De aanhangwagen kan dus wel meer laden maar door het lagere trekkend vermogen van de auto kan het volledige laadvermogen van de aanhangwagen niet worden benut.

Uiteraard bepaalt het gewicht van de aanhangwagen in combinatie met het trekkend voertuig ook of u over het B/E rijbewijs moet beschikken om met de betreffende combinatie te mogen rijden. Uitleg over het rijden met een aanhangwagen en het daarvoor benodigde rijbewijs kunt op deze pagina vinden.

Let ook op de kogeldruk!

Bij het beladen van een aanhangwagen speelt niet alleen het laadvermogen van de aanhangwagen, in combinatie met het trekkend vermogen van het trekkend voertuig een rol. Bij het beladen van een aanhangwagen dient deze ook zodanig te worden beladen dat de maximale kogeldruk niet wordt overschreden. De maximale kogeldruk van een aanhangwagen kunt u vinden op het typeplaatje van de aanhangwagen. Dit is het maximale gewicht dat de aanhangwagen op de trekhaak over mag brengen. U kunt dit, in geval van twijfel, eenvoudig controleren met behulp van een weegschaal. Als u de dissel (bijvoorbeeld met een blok hout er onder) op de weegschaal laat rusten kunt u het gewicht zien dat de aanhangwagen overbrengt op de trekhaak van de auto. Let wel, ook de trekhaak van een auto heeft een eigen maximale kogeldruk die niet overschreden mag worden. Indien de kogeldruk van de trekhaak van het trekkende voertuig lager ligt dan de kogeldruk van de aanhangwagen dient de laagste van de twee waardes te worden aangehouden. De maximale kogeldruk van uw auto of bestelbus kunt u vinden in de voertuigpapieren.

Het effect van de belading op het rijgedrag van een aanhangwagen

De amerikaanse firma U-Haul is een bedrijf dat zich bezig houdt met materieel voor verhuizingen en het verhuren van opslagruimtes. Zij heeft in 2016 een demonstratie model gemaakt waarmee duidelijk te zien is welk effect de verdeling van de lading heeft op het rijgedrag van een aanhangwagen. Hieruit blijkt eens te meer dat een goede verdeling van de belading en de juiste kogeldruk van groot belang is om een veilige wegligging van de aanhangwagen te garanderen.

Mag de lading van een aanhangwagen ook uitsteken?

De lading van een aanhangwagen mag op het moment van schrijven aan de voor- en achterzijde van de aanhangwagen uitsteken. Hiervoor geleden echter wel enkele regels. De lading mag bij een aanhangwagen aan de achterzijde maximaal 1 meter uitsteken. In het geval van ondeelbare lading gelden echter andere regels. Bij ondeelbare lading mag deze bij enkelassige aanhangwagens maximaal 5 meter uitsteken gemeten vanaf de achterste as. Bij tandemassige aanhangwagens mag ondeelbare lading maximaal 4 meter uitsteken gemeten vanaf de achterste as. Bij ondeelbare lading die verder dan 1 meter achter de aanhangwagen uitsteekt dient er ook te allen tijde een rood-wit gestreept markeringsbord te worden aangebracht dat zowel overdag als ’s nachts goed zichtbaar moet zijn. Vanzelfsprekend moet uitstekende lading zodanig zijn vast gezet dat deze niet van de aanhangwagen af kan vallen of kan verschuiven bij het remmen. Denkt u altijd aan uw eigen veiligheid en die van de overige verkeersdeelnemers!

Voorkom afvallende lading van uw aanhangwagen!

Het is volgens artikel 5.18.6 niet toegestaan om lading los op een (open) aanhangwagen te vervoeren. De lading dient te allen tijde zodanig gezekerd te zijn dat deze niet af kan vallen tijdens het rijden. Het is hierbij een algemeen misverstand dat hiervoor het gebruik van een zogenaamd bagagenet verplicht is. Een bagagenet kan een oplossing zijn voor het zekeren van lichte en kleine(re) lading zoals bijvoorbeeld snoeiafval. Als u echter bijvoorbeeld een koelkast rechtop op uw aanhangwagen wilt vervoeren kunt u deze niet met een bagagenet vastzetten, maar zult u gebruik moeten maken van deugdelijke spanbanden. Indien de lading zodanig met spanbanden is vastgesjord dat deze niet meer los kan komen hoeft daar niet een extra bagagenet overheen geplaatst te worden.

Alle informatie op deze pagina is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen echter geen rechten worden ontleend. Controleert u te allen tijde de actuele verkeersregel- en wetgeving.