WELK RIJBEWIJS HEB IK NODIG VOOR HET RIJDEN MET EEN AANHANGWAGEN?

1 - Welke aanhangwagens mag ik trekken met rijbewijs B?

2 - Wat is het verschil tussen rijbewijs B en B+ (code 96)?

3 - Wanneer moet ik beschikken over rijbewijs BE?

4 - Schematische weergave van benodigde rijbewijzen.

5 - Praktijkexamen voor het aanhangwagenrijbewijs.

6 - Uw aanhangwagen is te zwaar? Dan kunt u terugkeuren!

7 - Links en bijlages bij dit artikel

Welk rijbewijs ben ik nodig voor het trekken van een aanhangwagen?

Voor sommige mensen is het niet duidelijk over welk rijbewijs zij moeten beschikken om met een aanhangwagen te mogen rijden. Het is hierbij niet zo eenvoudig om te stellen dat u voor een ongeremde aanhangwagen geen apart rijbewijs nodig bent, en voor een geremde aanhangwagen wel. Er gelden voor het rijden met een aanhangwagen toch enkele regels en voorwaarden met betrekking tot het rijbewijs. Wij hopen u op deze pagina toch wat duidelijkheid te kunnen geven in zake het wel of niet in het bezit moeten zijn van een speciaal rijbewijs voor aanhangwagens.

passerende auto met aanhangwagen

Welke aanhangwagens mag ik trekken met rijbewijs B?

Met rijbewijs B mag u een aanhangwagen achter uw auto trekken. Hier zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Met alleen rijbewijs B mag u in ieder geval een aanhangwagen gebruiken tot 750kg (als de auto een aanhangwagen mag trekken natuurlijk)

Een aanhangwagen zwaarder dan 750kg met rijbewijs B trekken, mag dat?

Ja, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. (zie ook de PDF bijlage’s van de overheid onderaan deze pagina voor meer informatie)
Hieronder willen wij uitleggen wanneer u een geremde en gekeurde aanhangwagen boven de 750Kg toch kunt gebruiken als u geen E achter B heeft. (Voor BE en B+ (code96) gelden andere regels)

Het trekken van een aanhangwagen zwaarder dan 750kg met rijbewijs B mag als:

  • De toegestane maximale massa van aanhangwagen en auto samen niet meer is dan 3500kg.
  • De toegestane maximale massa van de aanhangwagen minder is dan het ledig gewicht van het trekkend voertuig, waarbij het ledig gewicht van dit voertuig minder moet zijn dan 1750kg
  • Het gewicht van aanhangwagen+ lading samen niet meer is dan het trekvermogen van de auto.
  • U dit binnen Nederland doet. (Voor andere landen kunnen andere regels gelden).

Een simpel rekenvoorbeeld

Stel dat uw auto 1600 kilo weegt en een maximaal trekkend vermogen heeft van 1800kg en u wilt een aanhangwagen trekken met alleen rijbewijs B. In dat geval mag de totale combinatie van auto en aanhanger niet meer wegen dan 1600kg + 1800kg = 3400kg. De combinatie mag in theorie tot maximaal 3500kg wegen, maar wordt in dit voorbeeld beperkt tot 3400kg door het trekkend vermogen van de auto.

Wat is het verschil tussen rijbewijs B en B+ (code96)?

Met rijbewijs B+ (code96) mag u elke aanhangwagen trekken als het totale gewicht van de auto en aanhangwagen samen niet meer dan 4250kg is, in tegenstelling tot rijbewijs B waarvoor een gewichtslimiet van 3500kg geldt. Dit gewicht is dus het eigen gewicht en laadvermogen van de auto en de aanhangwagen bij elkaar opgeteld.

Wanneer moet ik beschikken over rijbewijs BE?

Indien u in het bezit bent van rijbewijs BE, en u hebt dit behaald voor 19 januari 2013 mag u elke aanhangwagen trekken. Er geldt in dat geval ook geen maximum voor het totaalgewicht van de aanhangwagen. Uiteraard moet u wel rekening houden met de maximaal trekkend vermogen omdat hier in geen enkel geval over heen mag worden gegaan. Het maximaal trekkend vermogen van uw auto kunt u vinden in de papieren van uw auto, of aan de hand van uw kenteken op de website van de RDW.

Bent u in het bezit van rijbewijs BE en hebt u dit behaald na 19 januari 2013? In dat geval mag u met een aanhangwagen rijden onder de voorwaarde dat het totale gewicht van de aanhangwagen maximaal 3500kg is. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor aanhangwagens waarbij de assen in het midden van de aanhangwagen zijn geplaatst. Deze aanhangwagens kunnen, als ze achter een auto zijn aangekoppeld, namelijk ook een deel van het gewicht van de aanhangwagen op de auto overbrengen en in dat geval mag de aanhangwagen zwaarder zijn dan de genoemde 3500kg.
In het geval van een aanhangwagen waarbij de assen in het midden van de aanhangwagen zitten draagt deze dus een deel van het gewicht over op de auto. Dit gewicht wordt als volgt berekend. Het eigen gewicht van de auto met daarbij opgeteld het gewicht van inzittenden, bagage en/of lading wordt afgetrokken van het totale gewicht van de auto inclusief laadvermogen. Het gewicht dat hier uit komt is het maximale gewicht dat de aanhangwagen over mag brengen op de auto. Het gewicht op de assen van de aanhangwagen mag hierbij niet meer dan 3500kg zijn. Let wel, het trekkend vermogen van de auto mag nooit overschreden worden!

In het geval u niet aan bovengenoemde eisen en voorwaarden voldoet dient u over rijbewijs C1E te beschikken.

Een kleine schematische weergave

Aanhangwagens tot 750kg
Aanhangwagen maximaal 750kg
  Rijbewijs B
Auto en aanhanger tot 3500kg
Aanhangwagen plus trekkend voertuig maximaal 3500kg
  Rijbewijs B
Voertuig met tandemas aanhangwagen
Aanhangwagen plus trekkend voertuig maximaal 4250kg
  Rijbewijs B+
Voertuig met tandemas aanhangwagen
Aanhangwagen plus trekkend voertuig maximaal 7000kg
  Rijbewijs BE

Praktijkexamen voor het aanhangwagenrijbewijs.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheid heeft onderstaande video gepubliceerd waarin zij laat zien wat er komt kijken bij het praktijkexamen voor het BE rijbewijs.

Uw aanhangwagen is te zwaar? Dan kunt u terugkeuren!

Als u een aanhangwagen heeft of wilt die een hoger bruto laadvermogen heeft dan u met uw auto in combinatie met rijbewijs B mag trekken dan kunt u via het RDW de aanhangwagen laten terugkeuren (het bruto laadvermogen van een aanhangwagen in de kentekenpapieren verlagen). Hiervoor kunt u op de website van de RDW een formulier downloaden waarop u een aanvraag tot aanpassing van de toegestane maximum massa op het kenteken van een aanhangwagen doet. Dit formulier stuurt u ingevuld op naar het RDW en de RDW zal u een nieuw kentekenbewijs toesturen met daarop het nieuwe (lagere) maximale bruto laadvermogen. In 2017 rekent de RDW € 58,= voor het aanpassen van het bruto laadvermogen op de kentekenpapieren. Het betreft hier alleen een administratieve handeling en de aanhangwagen hoeft voor het verlagen van het bruto laadvermogen niet ter keuring worden gebracht. Belangrijk in deze is het feit dat deze aanvraag alleen kan worden ingediend door de eigenaar van een aanhangwagen. Een aanhangwagendealer kan dit dus niet voor u doen bij de verkoop van een nieuwe aanhangwagen.

Eerder op deze pagina gaven wij al het volgende rekenvoorbeeld:
Uw auto weegt 1600 kilo en mag volgens het kentekenbewijs maximaal 1800kg trekken. Met rijbewijs B mag de combinatie theoretisch bij elkaar opgeteld 3500kg wegen maar door het maximaal trekkend vermogen van de auto wordt dit, in het hier gegeven voorbeeld, beperkt tot 3400kg. Het eigen gewicht van de auto met daarbij opgeteld het trekkend vermogen van de auto geeft namelijk een maximaal gewicht van 3400kg.

In dit rekenvoorbeeld zou de maximale massa van uw aanhangwagen dus niet meer mogen zijn dan 1800kg. Stel dat u een aanhangwagen heeft met een maximum massa van 2500kg, dan kunt u deze dus door het RDW op kenteken terug laten zetten naar 1800kg. Na de aanpassing op het kentekenbewijs mag u dus wel met deze aanhangwagen rijden als u alleen in het bezit bent van rijbewijs B. Let wel dat het nieuwe verlaagde laadvermogen van de aanhangwagen nooit overschreden mag worden!

Terugkeuren ongedaan maken

Het is ook mogelijk om een terug gekeurde aanhangwagen weer terug te laten keuren naar de originele maximum massa waarmee de aanhangwagen oorspronkelijk door de fabrikant is afgeleverd, en waar de aanhangwagen dus ook een Europese goedkeuring heeft gekregen. Ook dit is (op dit moment) een administratieve handeling waarvoor het RDW eenmalig kosten rekent.

Bruto laadvermogen verlagen tot 750kg of lager met verval van kentekenplicht

Aanhangwagens met een bruto laadvermogen dat hoger is dan 750kg zijn in Nederland verplicht voorzien van een eigen kenteken.
Het is mogelijk om het bruto laadvermogen van een aanhangwagen door de RDW tot 750kg terug te laten keuren en daarmee de kentekenplicht van een aanhangwagen te laten vervallen. Hiervoor kan de eigenaar van een aanhangwagen een verzoek indienen bij de RDW en bij goedkeuring komt het kenteken van de aanhangwagen te vervallen. Het is hierbij wel mogelijk dat u de betreffende aanhangwagen op een RDW station moet laten wegen. De aanhangwagen mag in dat geval zonder belading nooit meer dan 750kg wegen

Links en bijlages bij dit artikel

Klik op onderstaande links om de betreffende links te openen of bestanden te downloaden.

Gewicht van uw auto, bedrijfsauto of aanhanger of caravan wijzigen - website RDW

Verlagen gewicht aanhangwagen naar 750 kg of lager (geen kentekenplicht) - website RDW

Nieuwe regels voor het rijbewijs B - Ministerie van Infrastructuur en Milieu (PDF)

Nieuwe regels voor het rijbewijs B/E - Ministerie van Infrastructuur en Milieu (PDF)

Wij hebben getracht om de informatie op deze pagina zo correct en actueel mogelijk op te stellen.
Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid van de hier weergegeven informatie.